SESSIÓ 2 – 20 D’OCTUBRE a les 19h (Bambú Llibreria)